โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรอนันต์ สีแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศราวุธ ประสารการ
ครูอัตราจ้าง

นายธีรวัฒน์ คาวิจิตร
ครูอัตราจ้าง