โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประมูล ชูเลื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศราวุธ ประสารการ
ครูอัตราจ้าง

นายวรายุทธ เหมพิทักษ์
วิทยากรอิสลาม

นายมูฮัยดีน นางาม
วิทยากรอิสลาม