โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัญญารัตน์ ปัญจเมธีกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนาตยา เต็มราม
ครูผู้ช่วย

นายธีรวัฒน์ คาวิจิตร
ครูอัตราจ้าง