โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถเข้าดูผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ (อ่าน 36) 12 เม.ย. 64
วันที่ 12-13 เมษายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และประถมศึกษา ปีที่ 6 สามารถมารับผลการเรียนได้ที่โรงเรียนบ้านท่าสนุก ในเวลา 10.30 น. (อ่าน 16) 12 เม.ย. 64
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านท่าสนุก ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ (อ่าน 18) 12 เม.ย. 64
วันที่ 3-4 มี.ค.64 ทางโรงเรียนบ้านท่าสนุกได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท (อ่าน 33) 18 มี.ค. 64
วันที่ 8-12 มี.ค.64 ทางโรงเรียนบ้านท่าสนุกได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาสังคม คัพ ครั้งที่ 1 ณ ต.บ่อแสน. อ.ทับปุด จ.พังงา ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (อ่าน 25) 18 มี.ค. 64