โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนบ้านท่าสนุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

โรงเรียนท่าสนุกสถานศึกษา
เรามีจรรยาคุณธรรมล้ำเลอค่า
ทั้งศาสตร์ศิลป์กล้าแกร่งล้ำเลิศปัญญา
เรื่องการศึกษาเราเด่นไม่เป็นรองใคร

เรียนดีอาชีพเด่นเน้นคุณธรรม
นำพัฒนาคืออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่
จะสร้างเด็กไทยให้มีอนาคตสดใส
เป็นดังเทียนชัยส่องทางแห่งปัญญา

เรารักชาติศาสน์กษัตริย์
จะยืนหยัดตามคำพ่อขอสัญญา
จะพอเพียงเสียสละมีจิตอาสา
อุทิศตนเพื่อชาติด้วยใจปรารถนา

สีของเราขาวแดงรวมใจเราไว้
จะยึดมั่นในอุดมการณ์อันแรงกล้า
จะสร้างอาชีพให้เยาวชนด้วยใจศรัทธา
เพื่อจะนำพาท่าสนุกสู่สากล


ท่านสามารถรับชมได้ที่........         https://www.youtube.com/watch?v=Z6adusX5IIs